Een open en vrij internet

Veel van de software en de protocollen die gebruikt kunnen worden om zelf meer inspraak te kunnen hebben in je privacy en veiligheid is financieel mede mogelijk gemaakt vanuit Nederland. Een prominente rol is daarbij weggelegd voor NLnet, de ideele Nederlandse stichting (ANBI-erkend) die al in de jaren tachtig aan de basis stond van de komst van het internet in Nederland

Dankzij werkbeurzen van NLnet krijgen onafhankele ontwikkelaars en onderzoekers de kans te werken aan jouw privacy en veiligheid door software zoals NoScript, TOR, GNUnet, Unhosted, FTE Proxy, Lantern, SecureShare, Blink, Jitsi en ARPA2 - maar ook aan fundamentele bouwstenen zoals DNSSEC, smartcard-ondersteuning in Linux, EFF's SSL Observatory en Binary Analysis Tool.

Heb je een eigen bedrijfje, stichting of staat je vereniging achter privacy en veiligheid van internetgebruikers? Dan kun je als organisatie *zonder een cent te betalen* binnen *vijf minuten* een belangrijke bijdrage leveren, en in een klap zorgen dat gebruikers van een aantal belangrijke open source-projecten beter beschermd worden tegen software-patenten.

Ja, ik wil helpen